DA NIJE TUŽNO BILO BI SMIJEŠNO!!!

Alipašino polje ko Varšava…

KONCENTRACIONI LOGORI ZA SRBE – NA PODRUČJU BIVŠE SFRJ by Dokumentacioni centar RS

BANOVIĆI

1. Banovići, logor u podrumu Direkcije železničkog saobraćaja
2. Banovići, fabrika "Helios", stara upravna zgrada, u naselju Radina
3. Banovići, zgrada teritorijalne odbrane, preko **** pošte
4. Banovići, selo Treštenica, Osnovna škola
5. Banovići, Banovići Selo, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" i barake kod škole
6. Banovići, Banovići Selo, logor u ambulanti
7. Banovići, Banovići Selo, logor u seoskom domu
8. Banovići, Lozna, logor u šupi

BIHAĆ

9. Bihać, Okružni zatvor, Luke
10. Bihać, prostorije aero kluba
11. Bihać, kasarna "27 juli", sada "Fadil Bešlić-žegar"
12. Bihać, stadion FK "Jedinstvo"
13. Bihać, hotel "Park"- betonske prostorije
14. Bihać, naselje Pokoj
15. Bihać, ugostiteljski objekat Mustafe Vukovića
16. Bihać, dečiji vrtić u naselju Ozimice 1
17. Bihać, Brekovica
18. Bihać, selo Čekrlije, podrum
19. Bihać, škola u selu Vrkašić
20. Bihać, selo Grabež
21. Bihać, logor "Bihaćki kazamat
22. Bihać, logor na železničkoj stanici Srbljani
23. Bihać, logor u restoranu "Unski dijamant"

BRATUNAC

24. Bratunac, selo Gornje Potočare, zatvor Hajra Bešlića

BREZA

25. Breza, vojni zatvor,
26. Breza, policijska stanica
27. Breza, logor u podrumu fabrike "Elektroterma" /stara Osnovna škola "Ismet Šarić – Slobodan"/
28. Breza, skladište preduzeća "Udarnik", preko **** zgrade MUP-a
29. Breza, u kupatilima na gradskom bazenu
30. Breza, logor u magacinu rudnika "Breza"
31. Breza, zgrada "29"

BOSANSKI BROD (садa SRPSKI BROD)

32. Босански Брод ( Srpski Brod ), srednjoškolski centar "Fric Pavlik"
33. Босански Брод ( Srpski Brod ), Tulek, skladište Robne kuće Beograd
34. Босански Брод ( Srpski Brod ), magacin građevinskog materijala preduzeća "GIK"
35. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor Krndija (naspram vatrogasnog doma)
36. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor pored reke Save (kajak klub)
37. Босански Брод ( Srpski Brod ), hale čarapane "Bosna"
38. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi vojne policije /zgrada bivše Jugobanke/
39. Босански Брод ( Srpski Brod ), gradski stadion FK Poleta
40. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u zgradi opštine
41. Босански Брод ( Srpski Brod ), logor u stanici milicije

BRČKO

42. Brčko, Boderište, pogon "Interpleta"
43. Brčko, Bijela (Bosanska), mesni dom
44. Brčko, Bijela(Bosanska), sušionica za šljive
45. Brčko, Bijela (Bosanska), kuće prognanih Srba
46. Brčko, Boće, Osnovna škola
47. Brčko, Boće, prostorije mesne zajednice
48. Brčko, Gornji Zovik, skladište građevinskog materijala "Ozrenka"
49. Brčko, Gornji Rahić, mesni dom
50. Brčko, Gornji Rahić, skladište građevinskog materijala
51. Brčko, Gornji Rahić, Osnovna škola
52. Brčko, garaža u rasadniku između Rahića i Maoče
53. Brčko, Gornji Rahić, sušionica u Okrajcima
54. Brčko, Donji Rahić, privatne kuće
55. Brčko, Maoča (logor u zgradi Zadružnog doma i u garaži)
56. Brčko, Maoča, farma pilića,
57. Brčko, Maoča, kafana "Bolji život"
58. Brčko, Bojići, logor u napuštenim srpskim kućama
59. Brčko, Palanka, čitaonica mesne zajednice
60. Brčko, Rašljani, magacin
61. Brčko, Ulice, Osnovna škola
62. Brčko, Ulice, mesni dom

BUGOJNO

63. Bugojno, zgrada Privredne banke u kojoj je smeštena vojna policija armije BiH
64. Bugojno, hotel Kalin, podrum
65. Bugojno, privatna kuća na periferiji grada
66. Bugojno, dvorana kulturno-sportskog centra
67. Bugojno, Osnovna škola "Stipo Žerek"
68. Bugojno, gimnazija
69. Bugojno, stadion "Iskre"
70. Bugojno, ski centar "Rostovo"
71. Bugojno, sportski centar
72. Bugojno, fabrika "Slavko Rodić"
73. Bugojno, garaže u bivšoj Titovoj vili, Gorica
74. Bugojno, kuća ubijenog Srbina Relje Lukića
75. Bugojno, rudnik uglja u selu Gračanica

BUSOVAČA

76. Busovača, Kaonik
77. Busovača, magacin i podrum u hotelskom kompleksu Tisovac
78. Vareš, logor u podrumu škole u naselju Majdan preko **** željezare
79. Vareš, logor u Domu penzionera

VELIKA KLADUŠA

80. Velika Kladuša, zatvor

VISOKO

81. Visoko, kasarna "Ahmet Fetahagić" /"Majevica"/
82. Visoko, podrum istražnog zatvora
83. Visoko, mesni dom
84. Visoko, škola "Fojnički odred"
85. Visoko, škola "Ognjen Prica"
86. Visoko, Osnovna škola "Ahmet Fetahagić", zatvor vojne policije
87. Visoko, selo Srhinje, kuća Envera Bašića
88. Visoko, selo Hlapčevići, mesni dom
89. Visoko, selo Glina, u štali Sakiba Sudžuka zv. "Poštar"
90. Visoko, Buzić Mahala, Zadružni dom
91. Visoko, Ginje, podrum zgrade u kojo se nalazila komanda muslimanske vojske

VITEZ

92. Vitez, policijska stanica
93. Vitez, hemijska fabrika
94. Vitez, naselje Kruščica

VIŠEGRAD

95. Višegrad, podvodne prostorije HE "Višegrad"
96. Višegrad, silos "Žito"
97. Višegrad, Crni Vrh
98. Višegrad, Međeđa, zadružni dom, centralni zatvor štaba Teritorijalne odbrane Višegrad
99. Višegrad, Međeđa, podrum privatne kuće

VLASENICA

100. Vlasenica, zаtvоr

GORAŽDE

101. Goražde, zatvor u policijskoj stanici u centru
102. Goražde, silos u Kopačima
103. Goražde, vojni zatvor u podrumu zgrade ZOIL "Sarajevo"
104. Goražde, stari hotel "Balkan"
105. Goražde, logor "Mujkovića Polje"
106. Goražde, Mahala
107. Goražde, zgrada Elekrodistribucije
108. Goražde, logor u cementari Vitkovići
109. Goražde, logor u fabrici azota u Vitkovićima
110. Goražde, logor u štampariji u Vitkovićima
111. Goražde, u podrumu stare samačke zgrade u Vitkovićima
112. Goražde, logor u ulici Moše Pijade, preko **** zgrade SUP-a
113. Goražde, logor u kući Nedimovića
114. Goražde, izolacija na desnoj strani Drine
115. Goražde, zgrada stare pošte
116. Goražde, Trebješko brdo
117. Goražde, selo Mravinjac
118. Goražde, selo Šašići
119. Goražde, logor u selu Osanica

GORNJI VAKUF

120. Gornji Vakuf, logor u Rami, zgrada Stanice milicije

GRADAČAC

121. Gradačac, logor u srednjoškolskom centru
122. Gradačac, podrum Gimnazije na Gradini
123. Gradačac, u kompleksu Stara tvrđava, Osnovna škola "Veljko Vlahović" koja je podignuta nad podzemnim austrougarskim zatvorom, u podrumu, zatvor vojne policije
124. Gradačac, selo Srnice, u kućama Srba koji su napustili selo, "Centar za izolaciju"
125. Gradačac, Gornja Tramošnica, logor u školi

GRAHOVO ( BOSANSKO GRAHOVO )

126. Grahovo, Bosansko Grahovo

GRAČANICA

127. Gračanica, Dom kulture
128. Gračanica, logor u Osnovnoj školi "Hasan Kikić"
129. Gračanica, zatvor

GRUDE

130. Grude, škola
131. Grude, garaža

DERVENTA

132. Derventa, bivši Dom JNA
133. Derventa, Polje, logor u silosu
134. Derventa, Poljari, Osnovna škola "Vuk Karadžić"
135. Derventa, Rabići, podzemne prostorije vojnog magacina
136. Derventa, Plehan

DOBOJ

137. Doboj, selo Brijesnica, Osnovna škola "Hasan Kikić"

DRVAR

138. Drvar, selo Kamenica

DUVNO (TOMISLAVGRAD)

139. Duvno (Tomislavgrad), zatvor MUP-a u podrumu
140. Duvno (Tomislavgrad), podstanica za grejanje
141. Duvno (Tomislavgrad), Srednjoškolski centar
142. Duvno (Tomislavgrad), Škola učenika u privredi – ŠUP
143. Duvno (Tomislavgrad), gimnazija "15. novembar"
144. Duvno (Tomislavgrad), Osnovna škola "Boriša Kovačević"
145. Duvno (Tomislavgrad), dom časnih sestara
146. Duvno (Tomislavgrad), vojni zatvor
147. Duvno (Tomislavgrad), stanica vojne policije
148. Duvno (Tomislavgrad), Eminovo Selo, logor u kući Milisav Radovana
149. Duvno (Tomislavgrad), selo Babine
150. Duvno (Tomislavgrad), privatni zatvor u selu Šuica
151. Duvno (Tomislavgrad), Galečić
152. Duvno (Tomislavgrad), selo Rašćani
153. Duvno (Tomislavgrad), Gornji Brišnik
154. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, podrum napuštene kuće
155. Duvno (Tomislavgrad), selo Stipanjići, Osnovna škola

ŽEPČE

156. Žepče, magacin cementa
157. Žepče, Osnovna škola "Rade Kondić", fiskulturna sala
158. Žepče, srednjoškolski centar
159. Žepče, selo Perković, magacin UPI i škola
160. Žepče, Begov Han, ulaz u tunel

ŽIVINICE

161. Živinice, bivša ambulanta
162. Živinice, Živinice, stanica policije
163. Živinice, zgrada stare pošte
164. Živinice, zgrada biroa za zapošljavanje
165. Živinice, svlačionice stadiona "Mladost"
166. Živinice, čitaonica kod stadiona u naselju Šarenjak
167. Živinice, magacin bivše JNA u zaseoku Maline, vojni zatvor "Živinačkih osa"
168. Živinice, zgrada šumarstva "Svatovac", komanda Vojne policije
169. Živinice, u Ciguljama
170. Živinice, Žurđevik

ZAVIDOVIĆI

171. Zavidovići, podrum zgrade društveno-političkih organizacija (stara zgrada opštine)
172. Zavidovići, podrum dečjeg obdaništa
173. Zavidovići, upravna zgrada šumarstva, podrum
174. Zavidovići, logor u selu Hajderovići
175. Zavidovići, logor mudžahedina u selu Kamenica
176. Zavidovići, logor mudžahedina u selu Gostovići
177. Zavidovići, logor mudžahedina u selu Livade
178. Zavidovići, logor mudžahedina u selu Lijevča
179. Zavidovići, fudbalsko igralište "Krivaje"
180. Zavidovići, samačka zgrada, u podrumu
181. Zavidovići, logor u zgradi policije
182. Zavidovići, Kesten, prostorije bivšeg omladinskog doma

ZVORNIK

183. Zvornik, selo Goduš, logor 206. viteške brigade Armije BiH u selu Goduš, prema Rastošnici, u kući Cvjetka Petrovića
184. Zvornik, Ravna Sapna, podrum u Muharemovoj kući

ZENICA

185. Zenica, Kazneno-popravni dom
186. Zenica, zatvor
187. Zenica, Metalurški fakultet (? Metalurški institut), podrumske prostorije
188. Zenica, hotel "Internacional"
189. Zenica, bivši Dom JNA, podrum
190. Zenica, škola "Mihajlo Pupin"
191. Zenica, Osnovna škola "Sead Škrgo"
192. Zenica, logor u Muzičkoj školi
193. Zenica, Perin Han, Osnovna škola "Bratstvo-jedinstvo"
194. Zenica, Arnauti
195. Zenica, Bijelo Polje, stadion
196. Zenica, selo Janjići u školi
197. Zenica, selo Drivuša, u školi
198. Zenica, selo Klopče, Osnovna škola
199. Zenica, logor mudžahedina na periferiji grada (Podbrežje)

JABLANICA

200. Jablanica, Muzej bitke na Neretvi /Muzej revolucije/
201. Jablanica

JAJCE

202. Jajce, stara tvrđava
203. Jajce, zatvor u zgradi SJS u podrumu
204. Jajce, zatvor teritorijalne odbrane u upravnoj zgradi "Elektro-Vrbasa"
205. Jajce, logor u Osnovnoj školi "Bratstvo-jedinstvo"
206. Jajce, zatvor u kasarni HVO kod katoličke crkve

KAKANJ

207. Kakanj, logor u prostorijama rudnika
208. Kakanj, motel "Sretno"
209. Kakanj, škola
210. Kakanj, selo Brežana, Osnovna škola, logor "Crnih labudova"
211. Kakanj, selo Haljinići, podrumske prostorije zgrade u kojoj se nalazila komanda muslimanske vojske

KALESIJA

212. Kalesija, selo Miljanovci
213. Kalesija, selo Me|an
214. Kalesija, selo Memići, u školi
215. Kalesija, Tojšići, seoski dom

KLADANJ

216. Kladanj, bivši Zavod za osiguranje imovine i lica
217. Kladanj, zatvor u bioskopu
218. Kladanj, Dom kulture
219. Kladanj, selo Stupari – logor u zgradi Osnovne škole
220. Kladanj, Matijevići

KLJUČ

221. Ključ, zatvor
222. Ključ, selo Sanica

KONJIC

223. Konjic, zatvor u SUP-u
224. Konjic, Bradina, logor u Osnovnoj školi "Zvonimir Beliša – Nogo"
225. Konjic, logor u Čelebićima, u bivšim magacinima JNA
226. Konjic, Čelebići, Osnovna škola "Maksim Kujundžić"
227. Konjic, Osnovna škola "3. mart" u ul. 3. marta
228. Konjic, sportska dvorana Musala u ul. Braće Bektaševića
229. Konjic, novo stambeno naselje
230. Konjic, kafe "Amadeus"
231. Konjic, policijska stanica
232. Konjic, Donje Selo
233. Konjic, Buturović Polje
234. Konjic, selo Žepi
235. Konjic, selo Parsovići
236. Konjic, selo Cerići

KOTOR VAROŠ

237. Kotor Varoš, selo Večići
238. Kotor Varoš, u magacinu u selu Ravne

KRUPA NA UNI (BOSANSKA KRUPA)

239. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Pučenik, svinjarska farma
240. Krupa na Uni (Bosanska Krupa), selo Perna, farma
241. Krupa na Uni, (Bosanska Krupa), selo Podvran
242. Bosanska Krupa, Bužim, svlačionica u sportskoj dvorani Osnovne škole
243. Bosanska Krupa, Bužim, podrum hotela "Bužim"

KUPRES

244. Kupres, tvornica tekstilne konfekcije "Kvalitet"
245. Kupres, podrum kuće Vila Milenka u ul. Narodnih heroja, u kojoj se nalazio "Ratni štab" HVO

LIVNO

246. Livno, SUP i garaža SUP-a
247. Livno, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić"
248. Livno, Osnovna škola "10 oktobar"
249. Livno, tvrđava Stari grad
250. Livno, sportska sala u školi
251. Livno, hotel "Dinara", podrum (javna kuća)
252. Livno, motel
253. Livno, srednjoškolski centar
254. Livno, Zastinje, logor u kući Ivetića
255. Livno, selo Čelebić
256. Livno, sportska dvorana (moguće sportska dvorana u OŠ "Ivan Goran Kovačić)
257. Livno, bolnica

LIŠTICA

258. Lištica, zatvor
259. Lištica, logor u policijskoj stanici

LOPARE

260. Lopare, Čelić, kafana "Smederevka"
261. Lopare, Čelić, podrum kafane "Amerikanac"

LUKAVAC

262. Lukavac, podrum Srednjoškolskog centra, zatvor "Patriotske lige"
263. Lukavac, Ekonomska škola, zatvor vojne policije
264. Lukavac, logor vojne policije u podrumu kod železničke stanice
265. Lukavac, škola "Vjekoslav Tunjić",
266. Lukavac, stari Dom zdravlja
267. Lukavac, klanica preduzeća Progres u selu Modrac, zatvor Rifata Morankića
268. Lukavac, garaža "Trans servisa"
269. Lukavac, fabrika "Soda so", logor vojne policije
270. Lukavac, logor HOS-a u odmaralištu Koksare na Svatovcu

LJUBUŠKI

271. LJubuški, vojno-istražni zatvor HVO
272. LJubuški, stari zatvor, HOS-ov zatvor
273. LJubuški, zatvor u otkupnoj stanici duvana
274. LJubuški, logor u skladištu duvana
275. LJubuški, selo Lipno, logor u Osnovnoj školi
276. LJubuški, zatvor u školi u Kravicama

MAGLAJ

277. Maglaj, svlačionice FK "Natron"
278. Maglaj, Novi Šeher, na livadi ograđenoj bodljikavom žicom

MODRIČA

279. Modriča, prostorije protivpožarne službe u rafineriji
280. Modriča, silos
281. Modriča, selo Garevac

MOSTAR

282. Mostar, prostorije bivše vojne ambulante, zatvor HOS-a
283. Mostar, ]elovina, äantićeva ulica br. 27 – bivöi Okruûni zatvor, zatvor HVO
284. Mostar, zgrade fakulteta (Mašinskog, Ekonomskog i Pravnog), logor vojne policija HVO
285. Mostar, mesna zajednica "4. jul"
286. Mostar, hotel "Bristol", podrumi
287. Mostar, ulica Mladena Balorde
288. Mostar, kasarna "Severni logor"
289. Mostar, Rodoč, na heliodromu u vojnoj gimnaziji – centralni zatvor Herceg-Bosne
290. Mostar, Vrapčići, prostorije predionice "Đuro Salaj", logor muslimanske vojske
291. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelež, preduzeće "Zlatka Vuković"
292. Mostar, Svinjarine, oblast pored sela Podvelež, privatna kuća
293. Mostar, selo Kočine, logor muslimanske vojske
294. Mostar, Cim, privatni zatvor
295. Mostar, selo Potoci, logor u školi 10 km od Mostara
296. Mostar, selo Vojno
297. Mostar, selo Buna, logor u školi
298. Mostar, selo Buna, zatvor braće Ivana i Srećka Gagro

MRKONJIĆ GRAD

299. Mrkonjić Grad, stanica milicije

NOVI TRAVNIK (PUCAREVO)

300. Novi Travnik (Pucarevo), selo Stojkovići, objekat bivše JNA
301. Novi Travnik (Pucarevo), fabrika "Bratstvo", kalionica

OLOVO

302. Olovo, fiskulturna sala gimnazije
303. Olovo, stanice policije

ORAŠJE

304. Orašje, srednjoškolski centar
305. Orašje, Donja Mahala, logor u Osnovnoj školi
306. Orašje, Donja Mahala, šupa Mirze Filipovića zvanog "Deljković"
307. Orašje, logor u gradskom skloništu
308. Orašje, logor u osnovnoj školi
309. Orašje, Posavska mahala

ODŽAK

310. Odžak, Osnovna škola (fiskulturna sala)
311. Odžak, preduzeće "Strolit"
312. Odžak, logor u kućama
313. Odžak, Novi Grad, logor u osnovnoj školi
314. Odžak, Novi Grad, logor u napuštenim srpskim kućama

PETROVAC (BOSANSKI PETROVAC)

315. Petrovac (Bosanski Petrovac), policijska stanica
316. Petrovac, (Bosanski Petrovac), "Sabirni centar" u zgradi "Šipada" do bioskopske sale
317. Petrovac (Bosanski Petrovac), fabrika plastike

POSUŠJE

318. Posušje, SUP
319. Posušje, garaža
320. Posušje, selo Skretnica, zatvor Karla Martinovića

PROZOR

321. Prozor, zatvor
322. Prozor, garaže
323. Ravno u Popovom polju

SANSKI MOST

324. Sanski Most, policijska stanica
325. Sanski Most, bioskop
326. Sanski Most, "Sabirni centar u zgradi "Šipada"
327. Sanski Most, Nezirevića kuća
328. Sanski Most, zgrada "Metalorada"
329. Sanski Most, Podbrežje, zgrada "Vatrostalne"
330. Sanski Most, auto-otpad

SARAJEVO, GRAD

331. Sarajevo, Alipašino polje, naselje br. 2 u podrumu kafića "Borsalino", Trg Zavnobiha br. 23
332. Sarajevo, Alipašino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 27, zatvor Juke Prazine
333. Sarajevo, Alipašino polje, podrum na Trgu Zavnobiha 21 (ispod prodavnice "Mali Konzum" /zatvor Juke Prazine/
334. Sarajevo, Alipašino polje, podrum samoposluge "Veliki konzum" na Trgu Zavnobiha
335. Sarajevo, Alipašino polje, faza B, restoran "Novi Grad" na Trgu Zavnobih-a
336. Sarajevo, toplana Alipašino polje, B faza
337. Sarajevo, Alipašino polje, prostorije mesne zajednice "Mladost"
338. Sarajevo, Alipašino polje, hotel "Bristol", klozeti u podrumu
339. Sarajevo, Alipašino polje, kafana "Stela"
340. Sarajevo, Alipašino polje, Osnovna škola "Andrija Rašo"
341. Sarajevo, Alipašino polje, Osnovna škola "Prvi maj"
342. Sarajevo, Alipašino polje, blok B, privatni zatvor
343. Sarajevo, DIF
344. Sarajevo, "Elektrotehna"
345. Sarajevo, Dobrinja 3, atomsko sklonište
346. Sarajevo, Igman, atomsko sklonište u hotelu "Igman"
347. Sarajevo, Igman, hotel "Mrazište"
348. Sarajevo, Igman, podrum hotela "Famos"
349. Sarajevo, bioskop "Radnik" u ul. Đure Đakovića
350. Sarajevo, podrum ispod prodavnice obuće "Borovo" u ul. Danka Mitrova
351. Sarajevo, zatvor u bivšoj kasarni "Viktor Bubanj", sada "Ramiz Salčin" u ul. Prvomajskoj
352. Sarajevo, garaža kod Privredne banka Sarajevo
353. Sarajevo, podrumski trezor Privredne banke Sarajevo (Dobrinja 5) u ul. Bratstva-jedinstva /Ivana Kardelja/
354. Sarajevo, dečije obdanište u ul. Palmira Toljatija
355. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica, u ul. Moše Pijade
356. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica, u ul. Mladena Stojanovića
357. Sarajevo, dečije obdanište Iskrica ("Dragica Pravica") u ul. Skerlićevoj
358. Sarajevo, dečije obdanište u naselju Čengića Vila II, Otoka, gde je bio štab Ede Muratovića
359. Sarajevo, dečje obdanište "Mladen Stojanović" na uglu ulica Skerlićeve i Mustafe Golubića, štab Juke Prazine u čijem je podrumu bio logor
360. Sarajevo, Dobrinja 2, podrum trgovinskog preduzeća "Mašinopromet" u ul. Oktobarske revolucije
361. Sarajevo, hotel "Evropa" (javna kuća), klima komora u podrumu
362. Sarajevo, železnička stanica
363. Sarajevo, podrum hotela "Zagreb", na Marin – dvoru /javna kuća/
364. Sarajevo, kompleks "Zetra"
365. Sarajevo, u podrumu prodavnice "Jugoeksport" u naselju Dobrinja II u ul. Džavaharlal Nehrua
366. Sarajevo, zatvor na Stupu – hangari skladišta guma
367. Sarajevo, zgrada Banke i SDK – Čengić Vila
368. Sarajevo, Klinički centar, upravna zgrada
369. Sarajevo, u podrumu restorana "Sarajevo" na Marin dvoru u zgradi "Šumaprojekta"na uglu ulica Titove i Kranjčićeve
370. Sarajevo, MUP
371. Sarajevo, napušten srpski stan u ul. Muhameda Džudže 128
372. Sarajevo, napuöten srpski stan u ul. Muhameda Džudže 30, na Koševskom brdu
373. Sarajevo, Meteorološki zavod na Bjelavama
374. Sarajevo, naselje Ciglana, ulica Đure Đakovića
375. Sarajevo, prostorije preduzeća "Naš Dom" u ul. Sutjeska
376. Sarajevo, naselje Karingtonka, logor u podrumu u Ulici Sutjeska br. 4 ili 6
377. Sarajevo, prostorije tvornice žice u ul. Džemala Bijedića
378. Sarajevo, neboder br. 2 na Trgu Pere Kosorića
379. Sarajevo, škola za retardiranu decu "Vladimir Nazor", u ul. Ivana Krndelja br. 54
380. Sarajevo, Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" u naselju Hrasno
381. Sarajevo, Osnovna škola u naselju Bistrik, zatvor 110. brigade
382. Sarajevo, Osnovna škola na Marin Dvoru
383. Sarajevo, Osnovna škola "Petar Dokić" na Čengića vili II, u atomskom skloništu, ul. Palmira Toljatija 129
384. Sarajevo, Osnovna škola "Franjo Kluz" u naselju Koševsko brdo, u Livanjskoj ulici
385. Sarajevo, naselje "Otoka" podrumske prostorije nebodera u ul. Socijalističke revolucije 16
386. Sarajevo, naselje Otoka, podrumske prostorije nebodera prodavnice UPI u ulici Žrtava fašizma br. 16 ili 17
387. Sarajevo, policijska stanica u naselju Otoka
388. Sarajevo, policijska stanica na Koševskom brdu
389. Sarajevo, policijska stanica Centar na Bjelavama
390. Sarajevo, policijska stanica u Sokolovića kolonija
391. Sarajevo, prostorije Mesne zajednice "Mojmilo"
392. Sarajevo, stadion "Koševo"
393. Sarajevo, Čengića vila, logor u zgradi solitera u Ulici Marka Marulića, preko **** stovarišta građevinskog i ogrevnog materijala
394. Sarajevo, Čengića vila, logor u staroj plinari
395. Sarajevo, magacin kožnih otpadaka kod kafića"Tik-tat"
396. Sarajevo, studentski dom "Mladen Stojanović" u Radićevoj ulici br. 4-c na uglu sa ul. JNA /javna kuća/
397. Sarajevo, studentski dom "Mahmut Bušatlija" na Bjelavama /javna kuća/
398. Sarajevo, Gra|evinski fakultet, podrum /javna kuća/
399. Sarajevo, Stomatološki fakultet, u podrumu i prizemlju
400. Sarajevo, Tehnička škola, ulica Vojvode Putnika (škola za građevinarstvo)
401. Sarajevo, tunel bolnice Koševo
402. Sarajevo, tunel Velešići – Ciglane
403. Sarajevo, FIS (DTV Partizan), ulica Mis Irbina, podrum
404. Sarajevo, logor u ulici Mis Irbina
405. Sarajevo, Centar za učenike stranih jezika u ul. Vase Miskina, zatvor 109 brigade
406. Sarajevo, Centralni zatvor, u ulici JNA 8 i 9
407. Sarajevo, Agencija za istraživanje i dokumentaciju (AID) čije se prostorije nalaze u blizini Centralnog zatvora
408. Sarajevo, "ŠIPAD" u ul. Džemala Bijedića, skladište
409. Sarajevo, zatvor 101. brigade
410. Sarajevo, štab 102. brigade u Hrasnom u ul. Pere Kosorića
411. Sarajevo, Osiguravajući zavod "Dunav"
412. Sarajevo, logor u podzemnim prostorijama magacina "Jugoelektra"
413. Sarajevo, logor u podrumu stambene zgrade u Sremskoj ulici, u blizini štaba Envera Zornića
414. Sarajevo, logor u podrumu Vele-pekare u Ulici Omera Maslića
415. Sarajevo, logor u podrumu kuće NN muslimana u ulici Nadežde Petrović br. 87

SARAJEVO, Opština Ilidža

416. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, Dom kulture – društveni dom
417. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, zgrada bivšeg samačkog hotela "FAMOS", vojni zatvor
418. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, stadion FK "FAMOS"
419. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, podrum hotela Hrasnica
420. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, Osnovna škola "Aleksa Šantić"
421. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, garaže u podrumima nebodera ispod stanice muslimanske policije
422. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, garaže u podrumu u ul. Igmanskog partizanskog bataljona
423. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, podrum nezavršene stambene zgrade (vojni zatvor) u ul. Alekse Bojovića – Brke
424. Sarajevo, Opština Ilidža, Hrasnica, podrum nedovršene stambene zgrade kod dečijeg obdaništa

SARAJEVO, Opština Novi Grad

425. Sarajevo, naselje "Pavle Goranin", policijska stanica Novi Grad u Prvomajskoj ulici
426. Sarajevo, policijska stanica Švrakino selo (naselje Pavle Goranin)
427. Sarajevo, Novo Sarajevo, Osnovna škola "Pavle Goranin", u Švrakinom selu (naselje Pavle Goranin) u Prvomajskoj ulici
428. Sarajevo, ŽIŠ (Železničko-industrijska škola) u ulici Živka Jošila, Buća potok
429. Sarajevo, logor "Sunce" u Dobrinji II u magacinskim prostorijama u podrumu u ul. Marka Oreškovića br. 11 (ugao Nehruove i ul. Mitcubiši) zatvor Teritorijalne odbrane naselja Dobrinja
430. Sarajevo, atomsko sklonište na Dobrinji, u komandi 5 motorizovane brigade (kod prodavnice "Sunce")
431. Sarajevo, skladište "25. maj" u Švrakinom selu (naselje Pavle Goranin)
432. Sarajevo, podrum "Poljoopskrbe", prema Baš čaršiji u naselju Dobrinja II, u Bul. Mitcubiši
433. Sarajevo, Opština Novi Grad, kafana "Baltazar" na Dobrinji
434. Sarajevo, privatni zatvor u Buća Potoku

SARAJEVO, Opština Novo Sarajevo

435. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Popravni dom u Pofalićima
436. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Pofalići, podrumske prostorije GP "Vranica" u kojoj su bili samački stanovi
437. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, GP Vranice, upravna zgrada, preko **** Centralnog zatvora
438. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, logor u školi "Slobodan Vuković" u ul. Blagoja Parovića
439. Sarajevo, obdanište na Koöevu preko **** kafane "Šetalište" koje je držao Juka Prazina
440. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Stanica javne bezbednosti u Ulici Omera Maslića br. 2
441. Sarajevo, Opština Novo Sarajevo, Pofalići, logor u Samačkom domu za radnike fabrike duvana
442. Sarajevo, Novo Sarajevo, policijska stanica

SARAJEVO, Opština Trnovo

443. Sarajevo, Opština Trnovo, zgrada SUP-a
444. Sarajevo, Opština Trnovo, logor u zgradi obdaništa
445. Sarajevo, Opština Trnovo, magacin teritorijalne odbrane
446. Sarajevo, Opština Trnovo, hotel "Treskavica"
447. Sarajevo, Opština Trnovo, selo Godinja, privatna šupa
448. Sarajevo, Opština Trnovo, selo Dejčići, logor u Osnovnoj školi

SARAJEVO, Opština Hadžići

449. Sarajevo, Opština Hadžići, Tarčin, silos
450. Sarajevo, Opština Hadžići, Pazarić, u fiskulturnoj sali Osnovne škole "9. maj"
451. Sarajevo, Opština Hadžići, Zovik, bivša kasarna JNA "Krupa"
452. Sarajevo, Opština Hadžići, Pazarić, Dom kulture
453. Sarajevo, Opština Hadžići, Pazarić, logor u magacinima u Krupskoj Rijeci
454. Sarajevo, Opština Hadžići, selo Urduk
455. Sarajevo, Opština Hadžići, selo Gunjani, u školi

SOKOLAC

456. Sokolac, logor u selu Banja Lučica

SREBRENIK

457. Srebrenik, prostorije Stanica javne bezbednosti
458. Srebrenik, Osnovna škola "Mehmed Ibrahimović"
459. Srebrenik, Rapatnica, svlačionice fudbalskog kluba
460. Srebrenik, srednja škola u centru grada
461. Srebrenik, tekstilna fabrika "Interplet"
462. Srebrenik, Omladinski dom u prigradskom naselju Rapatnica

SREBRENICA

463. Srebrenica, zatvor između zgrade opštine i suda
464. Srebrenica, zatvor SUP-a
465. Srebrenica, logor u lečilištu u Guber banji
466. Srebrenica, selo Potočari, zatvor Nasera Orića
467. Srebrenica, selo Sućeska, zatvor Zulfa Tursunovića

STOLAC
468. Stolac, duvanska stanica
469. Stolac, prostorije fabrike "Inkos"

TEŠANJ

470. Tešanj, stanica milicije, logor u garaži
471. Tešanj, vojni zatvor na stadionu FK "TOŠK", u svlačionicama
472. Tešanj, škola

TRAVNIK

473. Travnik, zatvor
474. Travnik, logor kod kafane "Tri bora"
475. Travnik, Dom penzionera
476. Travnik, kasarna "Petar Mećava"
477. Travnik, bivši Dom JNA (stara medresa)
478. Travnik, lovački dom na Pavlovici
479. Travnik, podrum stare zgrade ŽTP
480. Travnik, zatvor u Dolcu, kod fabrike šibica u krugu bivšeg magacina JNA, a potom kasarne u Slimenima
481. Travnik, vešernica u ulici Slavka Radića 14
482. Travnik, fabrika "Bratstvo"
483. Travnik, logor u blizini dzamije
484. Travnik, selo Kraljevice

TUZLA

485. Tuzla, Okružni zatvor – vojno istražni zatvor u ul. Đure Đakovića br.1, na I spratu i u prizemlju
486. Tuzla, logor u Okružnom zatvoru, civilni deo na II spratu
487. Tuzla, logor u kasarni "Husinjska buna" u naselju Skojevska
488. Tuzla, logor u "starom rudniku" kod stadiona "Slobode" u Tušnju
489. Tuzla, bivše vojno strelište kod stadiona "Slobode"
490. Tuzla, stadion "Tušanj"
491. Tuzla, logor na Tušnju u solani
492. Tuzla, kasarna Lipnica, 4 km od Tuzle
493. Tuzla, kasarna u Slavinovićima
494. Tuzla, Mašinsko-tehnička škola
495. Tuzla, Rudarsko školski centar na Ircu
496. Tuzla, Rudarsko-geološki institut na Ircu
497. Tuzla, logor u Medicinskoj školi
498. Tuzla, logor u podrumu komande vojne policije koja se nalazila u neposrednoj blizini Medicinske škole
499. Tuzla, škola "Braća Ribar"
500. Tuzla, Studentski dom
501. Tuzla, Radnički univerzitet "Mitar Trifunović – Uča"
502. Tuzla, bivši dom JNA
503. Tuzla, zatvor Šerije Zaimovića
504. Tuzla, hangar na aerodromu Dubrava
505. Tuzla, Cerik
506. Tuzla, Kozlovac, sklonište u motelu
507. Tuzla, Kozlovac, ranije ekonomija zatvora
508. Tuzla, LJubače, u mlinu (između Tuzle i Živinica)
509. Tuzla, Morančani
510. Tuzla, Požarnica
511. Tuzla, Kreka, zatvor Faruka Prcića u domu "Moša Pijade"
512. Tuzla, Stupari, osnovna škola

UGLJEVIK

513. Ugljevik, Teočak, zgrada Osnovne škole
514. Ugljevik, Teočak, zgrada mesne zajednice
FOJNICA

515. Fojnica, podrum Sarajevske banke
516. Fojnica, srednja škola "Kata Govoršić", podrum

CAZIN

517. Cazin, zatvor
518. Cazin, šljunkara
519. Cazin, svlačionoca na fudbalskom igralištu
520. Cazin, autoservis "Crvene zastave"
521. Cazin, prostorije fabrike "Rad"
522. Cazin, Osredak, osnovna škola "Vojin Marić"
523. Cazin, Osnovna škola u selu Liskovac
524. Cazin, selo Šoralići, zaseok Džehveruša

ČAPLJINA

525. Čapljina, Dretelj
526. Čapljina, Gabela, hangari bivše JNA ispod Struge, zatvor HVO
527. Čapljina, policijska stanica
528. Čapljina, Grabovina, kasarna "Miro Popara", logor HVO
529. Čapljina, podrum u opštini
530. Čapljina, duvanska stanica
531. Čapljina, logor HOS-a u staroj pošti u podrumu
532. Čapljina, silos kod "Neretvatransa"
533. Čapljina, Domanovići, logor u privatnoj kući

ČITLUK

534. Čitluk, garaže
535. Čitluk, stanica milicije

ŠAMAC (BOSANSKI ŠAMAC)

536. Šamac (Bosanski Šamac), selo Domaljevac, osnovna škola

1 komentar

Komentariši